Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

De strijd tussen de elementen: zonne-energie versus windenergie

We willen steeds meer gebruik maken van energie die we uit natuurelementen kunnen winnen. De kracht van de zon en van de wind zetten we om in stroom om te gebruiken voor huishoudelijke en economische doeleinden. Met de nieuwste technieken zijn we niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen en kunnen we een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

In deze blog leest u over de voordelen van zonne-energie versus die van windenergie. We wegen de voordelen tegen elkaar af om te kijken welke soort energie het wint en of ze elkaar uitsluiten. Overweegt u als particulier zonnepanelen te kopen, laat u in deze blog dan informeren over de voordelen van zonne-energie.

Zonne-energie versus windenergie, voor- en nadelen

Dankzij de nieuwste ontwikkelingen in de techniek van de energiewinning kunnen we als bedrijven en particulieren toegankelijker gebruikmaken van deze vormen van energie. Steeds meer daken van huizen zijn bedekt met zonnepanelen en het aantal windparken in Nederland neemt verder toe. Maar kunnen deze vormen van energie naast elkaar bestaan of kunnen we beter investeren in één van de energiesoorten?

Voordelen windenergie

Allereerst de windenergie. Deze winnen we in met de windturbines verspreid over het Nederlandse landschap. Voor de één een doorn in het oog, de ander neemt graag een wandeling over de dijk met uitzicht op de windmolens. Voor de winst van duurzame energie zijn windmolens een goede oplossing. Zeker in een land als Nederland waar de wind geregeld met kracht over de vlakke landschappen waait, kunnen de windturbines hun werk doen. In de strijd tussen zonne-energie en windenergie heeft windenergie diverse voordelen:

  • De wind die over Nederland waait, ligt bijna niet stil, vooral niet in de kustgebieden.
  • Daarnaast behoort windenergie tot een van de goedkopere vormen van energie, waardoor u een hoog rendement kunt behalen.
  • Het belangrijkste voordeel van windmolens is dat de uitstoot van CO2 uitblijft en de klimaatverandering zoveel mogelijk wordt tegengehouden.
windmolens of zonne-energie? De voor- en nadelen van beide/

Nadelen windenergie

Zijn er dan ook nadelen aan het gebruik van windmolens? Helaas wel en dat maakt u vaak op uit de reacties van omwonenden van een windpark. Zij storen zich aan het zicht van de windmolens die boven de skyline uitsteken. En voor iemand die vlak naast een windmolen woont, dan kan het geluid van de voorbijrazende wieken hinderlijk zijn. Daarnaast ligt de wind ook wel eens stil en bij onvoldoende windkracht kan geen energie worden gewonnen.

Voordelen zonnepanelen

Dan de zonne-energie die door zonnepanelen omgezet wordt in stroom. Zonnepanelen zijn voor bedrijven en particulieren zeer geschikt. Er zijn steeds meer mogelijkheden om de zonnepanelen in gewenste formaat te kopen en ze worden betaalbaarder. De voordelen van zonne-energie tegenover windenergie zijn de volgende:

  • Waar een windturbine in de achtertuin erg onhandig is, passen zonnepanelen uitstekend op het dak van ieder huis. En investeert u in zonnepanelen voor op uw eigen dak, dan haalt u daar op termijn de financiële voordelen uit doordat u bespaart op energiekosten.
  • Ook wanneer de zon achter de wolken staat en er geen direct zonlicht op de zonnepanelen valt, kan er zonne-energie verzameld worden. Zij het minder sterk, maar nog steeds doen de zonnepanelen hun werk.
  • U ondervindt geen geluidsoverlast van de stille zonnepanelen.
  • Net als voor de windmolens geldt voor de zonnepanelen dat er geen CO2 wordt uitgestoten.

Bij de aanschaf van zonnepanelen is het belangrijk rekening te houden met een aantal factoren. Want hoewel u als particulier of als bedrijf een rendement opbouwt, ligt het bedrag dat u terugverdient niet vast. Daarnaast moeten de zonnepanelen schoongemaakt en onderhouden worden om een goede werking te waarborgen. Dit vraagt de nodige aandacht en tijd.

Liever zonne-energie dan windenergie? Investeer in zonnepanelen van Sinnergie

Zoals met alles hebben zonne-energie en windenergie hun voors en tegens. De investering, het onderhoud en de ruimte wegen op tegen de opbrengst en de bijdrage aan een groener milieu. En in hoeverre kunt u van beide vormen van energie gebruik maken? Want vullen de zonnepaneel en de windmolen elkaar aan of moeten ze afzonderlijk van elkaar gebruikt worden? Bij een flinke wind, schijnt de zon minder vaak. En bij meer zon, voelt u vaak minder wind. In dat geval zijn beide energiebronnen nodig om het optimale uit de natuur te halen.

Het is aan u te bepalen of u als particulier of als bedrijf de energie uit de wind versus zonne-energie wilt gebruiken. En tot welke energiebron u gemakkelijker toegang heeft. In dat geval zou de voorkeur bij zonnepanelen liggen. Deze schaft u relatief eenvoudig aan en passen op iedere dak. Wilt u meer weten over de voordelen van de zonnepanelen, neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van Sinnergie. Zij kunnen u alles vertellen over de werking van de zonnepanelen en hoe u thuis en op het werk gebruik kunt maken van zonne-energie.