Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Zonnepanelen subsidie voor bedrijven 2023

Subsidie zonnepanelen voor bedrijven in 2023

Zonne-energie is heel aantrekkelijk. U draagt bij aan een beter milieu, uw energierekening gaat omlaag en u verdient de investering relatief snel terug. Maar het is en blijft wel even een investering. De overheid wil graag bedrijven (en ook particulieren) stimuleren om gebruik te gaan maken van duurzame energie. Om meer duurzame energie in Nederland op te wekken en u te stimuleren in het kopen van zonnepanelen, heeft de overheid diverse subsidies voor bedrijven opgestart die u een steuntje in de rug bieden.

Welke zonnepanelen subsidies voor bedrijven zijn er?

Ook in 2023 kunt u als ondernemer (van een groot of klein bedrijf) een beroep doen op deze regelingen. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker om te zonnepanelen te kopen als ondernemer. U kunt een beroep doen op (een van) de onderstaande regelingen die we hierna verder voor u toelichten:

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

U kunt gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Daarbij kunt u tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst. Die aftrek komt bovenop de reguliere afschrijving. U betaalt dus minder belasting. De aftrek geldt voor:

  • Aanschafkosten;
  • De kosten die u maakt wanneer uw bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt;
  • Aanpassingskosten of de aankoop van nieuwe onderdelen;
  • Alleen voor mkb: kosten die u maakt voor milieuadviezen.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is te vergelijken met de MIA. Ook van deze regeling kunt u gebruikmaken wanneer u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Waarbij u met de MIA van een investeringsaftrek kunt profiteren die kan oplopen tot 36%, is het mogelijk om met de VAMIL 75% van de investeringskosten af te schrijven. Minder belasting dus.

Hoewel de MIA en VAMIL twee aparte regelingen zijn, worden ze vaak in combinatie gebruikt. Ze raadplegen namelijk dezelfde gezamenlijke lijst: de milieulijst. Hierop staan alle bedrijfsmiddelen vermeld die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Via RVO.nl kunt u de meest recente lijst bekijken en downloaden.

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

De regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is er voor bedrijven die actief zijn in sectoren als de industrie, elektriciteit en landbouw. U kunt in aanmerking komen voor deze regeling wanneer u groene energie gaat produceren (bijvoorbeeld met zonnepanelen) of met bepaalde technieken de CO2-uitstoot gaat verlagen.

In het najaar van 2020 is de Rijksoverheid met de nieuwe SDE++ gekomen. Dit is een uitbreiding van SDE+. De naam is veranderd van Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie naar ‘Energietransitie’. Met de vernieuwde regeling wordt er meer de focus gelegd op het verminderen van CO2-uitstoot.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Ook nu betaalt u dus minder belasting.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Waar het bij de eerder genoemde subsidies echt gaat over duurzame energie, is de kleinschaligheidsaftrek bedoeld voor de algemene bedrijfsmiddelen die elk bedrijf kan gebruiken om de werkzaamheden uit te voeren. Dat kan een laptop zijn of gereedschap, maar zeker ook zonnepanelen. Welk bedrag u mag aftrekken van de belasting is afhankelijk van hoeveel u investeert.

Belangrijk is dat de aparte kosten minimaal €450 zijn. Die laptop van €300 telt dus niet mee, maar zonnepanelen wel. In totaal moet u in een bepaalde periode meer dan €2300 (excl. BTW) in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd.

BTW-teruggave op zonnepanelen

Met zonnepanelen wekt u uw eigen stroom op. U kunt dus zomaar meer stroom hebben geproduceerd dan dat u hebt verbruikt. Dat maakt u feitelijk een energieleverancier, omdat u de het overschot aan energie terug levert aan het net. Dit betekent dat u na het aanschaffen en installeren van uw PV-zonnepanelen 21% BTW terug kunt vragen van de belastingdienst. Meer over de BTW-teruggaveregeling leest u hier.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Wanneer u relatief weinig energie gebruikt als bedrijf, loont het ook om zonnepanelen te plaatsen. Voor deze kleinverbruikers geldt vanaf 2021 de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Voorwaarde is onder meer dat u minimaal 50.000 kWh netto in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag heeft verbruikt. Ook moet u de installatie laten uitvoeren en mag u dat niet zelf doen.

Let er ook op dat u eerst deze subsidie aanvraagt en dan pas de koopovereenkomst van de panelen sluit. De subsidie voor zonne-energie bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

Salderingsregeling met zonnepanelen

Wanneer u relatief weinig energie gebruikt als bedrijf, loont het om zonnepanelen te plaatsen. Voor de kleinverbruikers geldt sinds 2021 de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Voorwaarde is onder meer dat u minimaal 50.000 kWh netto in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag heeft verbruikt. Ook moet u de installatie laten uitvoeren en mag u dat niet zelf doen.

Let er ook op dat u eerst deze subsidie aanvraagt en dan pas de koopovereenkomst van de panelen sluit. De subsidie voor zonne-energie bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

Hulp nodig bij bedrijfssubsidie voor zonnepanelen in 2023?

U ziet hoeveel mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk te kunnen besparen op uw zonnepanelen. Maar zelfs zonder de subsidies voor bedrijven voor zonnepanelen bent u voordelig uit. Uw investering verdient zichzelf snel terug. Gemiddeld is dat over een periode van 6 tot 8 jaar. Met alle subsidies en de BTW-teruggave heeft u nu al een deel van de investering terugverdiend. Dus de aanschaf van zonnepanelen is altijd een goed keus. En daarmee helpen we u ook graag verder. Vraag een offerte aan of klik op onderstaande knop voor meer informatie. Heeft u vragen over de mogelijkheden voor subsidies in 2023? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.